ul. Powsińska 61/63 lok. P9, 02-903 Warszawa
Budynek poradni Instytut Żywności i Żywienia
Tel: +48 22 2519880,
mob: +48 669 231 134,
mail: biuro@mondodelcaffe.pl

ul. Powsińska 61/63 lok. P9,
02-903 Warszawa
Budynek poradni
Instytut Żywności i Żywienia
Tel: +48 22 2519880,
mob: +48 669 231 134,
mail: biuro@mondodelcaffe.pl