Jakość
Danesi dokonuje ciągłej, fachowej kontroli jakości zielonych jeszcze ziaren, które wykorzystują do tworzenia mieszanek kaw Danesi. Ogromne znaczenie ma dokładny i właściwy dobór ziarna, sposób jego zbioru i obróbki.

Danesi
przestrzegają bardzo rygorystycznej selekcji. Mieszanie i palenie są wykonywane bardzo fachowo a wszystko po to aby wydobyć z ziaren esencję charakterystyczną dla aromatu kawy. Aż do degustacji ziarna kawy poddawane są złożonym procesom obróbki i szczegółowym testom laboratoryjnym. Dzięki powolnemu wypalaniu, właściwemu schładzaniu i odpowiednim opakowaniom zostają zachowane na długo jej oryginalne właściwości.